Bedevaartsplaats?

In hoeverre is Empel een bedevaartplaats (geweest)?

Een Spaans legioen bevond zich in 1585 te Empel in een zeer penibele situatie. Bij toeval werd een afbeelding van O.L.Vrouw opgegraven, waarna het legioen door plotseling ingetreden vorst werd gered.

Dit ‘wonder’ heeft vooral in Spanje grote indruk gemaakt, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Empel ooit een bedevaartsoord is geweest.
De Spaanse soldaten zullen in de 17e eeuw niet in groten getale teruggekeerd zijn naar Empel.

In oude kerkinventarislijsten en in het parochie-memoriaal ontbreekt elk spoor van aandacht voor de gebeurtenis – tot na de Tweede
Wereldoorlog. Toch noemt de Katholieke Encyclopedie van 1935 Empel een ‘bekende bedevaartplaats’.

In de huidige parochiekerk is weliswaar aandacht besteed aan het wonder, maar pas na de 2e wereldoorlog.

Het Mariabeeldje in het kapelletje aan de Empelse dijk herinnert slechts aan de ontsnapping van de bij Empel gelegerde Spaanse Infanterie aan de Staatse troepen op 8 december 1585.

Elk jaar reist een delegatie van een Spaans legeronderdeel en particulieren ’ter bedevaart’ naar het kapelletje in Oud Empel af.

Aansluitend volgt er dan een bijeenkomst en mis in de H. Landolinuskerk van (nieuw) Empel.

Maar desondanks kunnen we niet pretenderen dat de Mariakapel een bedevaartsoord is; immers in of bij de kapel (gebouwd in 2000) heeft nimmer een Mariaverschijning of ander wonder plaatsgevonden.