Empelsche studiën

De Werkgroep Empel (Ir. G.L.M. Mulders) is een werkgroep van de Stichting “Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch” en heeft dit werkstuk in december 2003 gepubliceerd.
Sinds eind 2004 kan men deze studie vinden in de bibliotheek van het Stadsarchief  ‘s-Hertogenbosch onder nummer ‘B Empel17’.

De lijvige tekst bevat gedetailleerde informatie over het verloop van de strijd. Bovendien brengt het werkstuk actuele plaatselijke geografische aspecten, toponiemen en hydroniemen in verband met de situatie in 1585.

Empelsche studiën