Over de Stichting

De oprichting :

De stichting is opgericht op 28 januari 2000 en telt momenteel vijf bestuursleden. Het initiatief voor de oprichting van de kapel komt voort uit initiatieven van de Empelse bevolking.

De uitvoering van de dijkverzwaring in Empel en de werkzaamheden hiervoor in de directe omgeving van de plaats waar voorheen de Empelse kerk(en) hebben gestaan waren mede aanleiding het initiatief een invulling te geven. In 1985 was het juist 400 jaar geleden dat de miraculeuze ontsnapping van de Spaanse soldaten hier plaats vond; reden temeer om tot oprichting van de kapel te komen.

Primaire doelstelling :

  • Beheer in eigendom en onderhoud van de opstallen en de inrichting van de Mariakapel in Oud-Empel. In de kapel is een beeltenis van de heilige maagd Maria opgesteld;
  • Het bevorderen van de culturele en historische dimensies die samenhangen met de gebeurtenissen bij de gevechtshandelingen tussen de Spaanse tercio’s en de legereenheden van de Staten-Generaal in december 1585;
  • Het bieden van een gelegenheid aan passanten die ter plaatse willen mediteren, bidden of rusten in een religieuze omgeving.

Bij het beheer moet ook gedacht worden aan de inpassing van de kapel in de directe omgeving waarbij een sfeervolle invulling wordt nagestreefd met het in stand gehouden oude kerkhof en de voortuin van de kapel. In de voortuin is ook een monumentje opgericht ter nagedachtenis aan de evacuatie van de Empelse bevolking gedurende de laatste oorlogsmaanden van oktober 1944 tot juni 1945.

Het onderhoud van de tuinen en perken rond de kapel wordt in samenspraak met de gemeente, die eigenaar is van de ondergrond en het oude kerkhof, door gemotiveerde vrijwilligers uitgevoerd.

In de kapel is een gedachtenboek aanwezig waarin bezoekers hun intenties, wensen en gedachten kunnen doorgeven. Ook wordt gelegenheid gegeven een kaarsje te branden.

Jaarlijks bezoeken veel passanten de kapel en daarbij vormen de militairen en burgers uit Spanje een bijzondere groep. Het “Wonder van Empel” leeft sterk in Spanje door de keuze van de Spaanse kroon om de maagd Maria patrones van de Spaanse Infanterie te maken vanwege de “ontsnapping in het Noorden” op 8 december 1585 . Het wordt gevoeld als hun “Milagro de Empel”.