Spaanse bezoeken

Jaarlijkse herdenking van het Wonder van Empel

Rond 8 december (de dag van Maria Onbevlekte Ontvangenis) wordt het Wonder van Empel herdacht.

Op zaterdag 28 november 2020 komt er weer een groep van het Spaanse leger naar de kapel. Nadere informatie volgt t.z.t.
Noteer deze datum alvast in uw agenda, u bent van harte welkom!

Er komen dan vele Spaanse gasten om de redding van de Spaanse soldaten in 1585 bij Oud-Empel te herdenken.

Het is mooi dat de Spanjaarden Het Wonder van Empel zo graag bezoeken!  Een van harte welkom namens Stichting Kapel Oud-Empel aan iedereen.


Herdenking van het Wonder van Empel in beeld en zang.

EMPEL 01-12-2019 – Op zondag 1 december kwam er weer een delegatie Spaanse militairen naar Empel bij gelegenheid van het Wonder van Empel.

Het was een drukte van belang in het dorp. Vele auto’s met kentekens uit Spanje, België en Zwitserland werden gezien.

Met ruim 200 personen bezochten de Spanjaarden de Heilige Mis in onze parochiekerk.

Daarna vertrokken ze naar de dijk en hebben daar een stukje van de route langst de Maas gelopen. => Bekijk de video
Indrukwekkend was de kleding die gedragen werd en het verhaal, dat zeer levendig verteld werd, over wat er in jaar 1585 en daarna allemaal gebeurde. => Luister naar het verhaal

De kapel werd bezocht met het strijderslied van de Camino. Daarna werd het Salvé Regina uit volle borst meegezongen. => Luister naar het lied

Ook werden er kaarten uitgedeeld met de afbeelding van het schilderij “Wonder van Empel” van Augusto Ferrer-Dalmau met op de achterzijde een uitleg over wat er in 1585 gebeurde en beleefd is. Het Mariakaartje, met gebed tot Maria, is door Aartsbisschop Castrense gemaakt. Daarna verplaatste men zich naar de Lachende Vis waar men samen van een hapje en drankje heeft genoten.
Welverdiend!

Het blijft indrukwekkend ;  de passie waarmee  het Spaanse leger de herinneringen aan het jaar 1585 in een hoog vaandel heeft staan.
De Heilige Maria als beschermvrouwe … ere wat goed is!


Spaanse militairen bieden uniform van de Tercios aan.

EMPEL 02-12-2018 – Op zondag 2 december kwam er weer een delegatie Spaanse militairen naar Empel bij gelegenheid van het Wonder van Empel.

De Spanjaarden brachten eerst om 11.00 uur een bezoek aan de kapel te Oud Empel en om 12.00 uur vierden ze de Heilige Mis in de H. Landelinuskerk te Empel.

Er kwam ook voor deze gelegenheid een Spaans koor naar Empel om gezangen te zingen van componisten uit de 16de eeuw.

Zij hebben zelf een leuke video gemaakt waarin met zang van Paula Doorenbosch wordt stilgestaan bij dit aan Maria toegeschreven wonder.

Klik op het logo van ASOCIACIÓN RETÓGENES hiernaast om de video te bekijken in een pop-up venster.

Tevens werd er tijdens de viering een uniform van de Tercios (Spaanse troepen in de 16e eeuw) aan Empel aangeboden, welke een plaatsje krijgt in het nieuw te realiseren informatiecentrum t.b.v. het Wonder van Empel.

Het is een bijzondere viering geworden.


Spaanse delegatie biedt schilderij aan over Wonder van Empel voor de kapel in Oud-Empel.

EMPEL 29-11-2016 – Op zondag 4 december 2016 komt er net als vorig jaar een delegatie Spaanse militairen naar Empel om het “Wonder van Empel” te herdenken.

Om 11.00 uur begint de Heilige Mis welke gecelebreerd wordt door Pastor de Jong en geconcelebreerd door Kapelaan Miguel Pascual, een Spaanse priester. Om 12.30 uur is de ceremonie bij de kapel op de dijk waar bloemen worden gelegd bij Maria en het schilderij wordt onthuld.

Het schilderij is genaamd: “La Virgen de Empel” (De Maagd van Empel). Hierop wordt de vondst van een beeltenis van de Heilige Maagd Maria afgebeeld tijdens de 80-jarige oorlog in het jaar 1585. Door verering van deze beeltenis op 7 december begon het stevig te vriezen waardoor de Spanjaarden die vast zaten op de doorgeschoten dijk te Oud-Empel en omgeven door water en Staatse troepen, konden ontsnappen naar Den Bosch op het wonderbaarlijk ontstane ijs op 8 december; de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen oftewel Maria Inmaculata.


Spaanse infanterie schenkt replica schilderij over ‘Slag bij Empel’ aan parochie.

Klik hier om de video te bekijken.

EMPEL 06-12-2015 – Een delegatie Spaanse militairen heeft op zondag 6 december 2015 tijdens een eucharistieviering in de Heilige Landelinuskerk in Empel een replica geschonken van het schilderij ‘La Batalla de Empel’.

Op het schilderij van de Spaanse schilder Augusto Ferrer – Dalmau is het Spaanse leger te zien dat in 1585 over de bevroren Maas ternauwernood ontsnapte aan de Staatse Hollandse troepen.